Styl
Hledat

BOZP

Požární ochrana

Požární ochrana (PO)
Hlavním cílem u požární ochrany je zjišťování a vyhodnocování rizikových faktorů, které by za určitých okolností mohly vést ke vzniku požáru. Při každé provozované činnosti patří do základních povinností začlenit jí do kategorie podle stupně požárního nebezpečí a vedení dokumentace, která je k tomu potřebná. V případě, že provozovaná činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, určuje zákon další povinnosti, které z toho vyplývají. Důraz klademe zejména na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a na kvalitní připravenost co nejefektivnějšího zdolání nežádoucího hoření.

Vstupní analýza PO
Prvním krokem ke zjištění aktuálního stavu je provedení vstupní analýzy ve společnosti klienta. Na základě toho je pak ověřeno plnění všech požadavků podle právních a souvisejících předpisů k zajištění požární ochrany.  Zároveň jsou získávány podklady a informace sloužící pro zpracování navržených opatření vedoucích k nápravě zjištěných nedostatků podle platné legislativy pro tuto oblast.

Dokumentace PO
 • Určení kategorie podle stupně požárního nebezpečí
 • Vytvoření požárního řádu
 • Vytvoření poplachové směrnice
 • Vytvoření požárního evakuačního řádu
 • Navržení opatření k zabezpečení požární ochrany
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Vytvoření Řádu ohlašovny požárů
 • Zajištění pravidelných školení zaměstnanců
 • Vedené dokumentace o provedených školeních
 • Odborná přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
 • Odborná příprava preventisty požární ochrany
 • Vedení požární knihy
Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek v objektech a na pracovištích je samozřejmostí.
Aktualizováno: Sobota, 26 Listopad 2011 01:17
Pavla

Pavla

Bc. Pavla Kinkorová
mobil: 773 598 833

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Více z této kategorie: « O nás a s námi Stalo se »
BOZP

V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, zajišťujeme školení v oblasti BOZP, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními požadavky.

Menu