Styl
Hledat

BOZP

Oblast BOZP - co nabízíme

Oblast BOZP:

1.    Školení vedoucích zaměstnanců - je velmi důležité, protože každý vedoucí pracovník musí znát svoje pracoviště, vědět jaká pracovní rizika se na pracovišti vyskytují, jak jim zamezit, a tak ochránit zdraví a životy svých podřízených pracovníků. Bez této základní znalosti nemůže být nikdo dobrým vedoucím pracovníkem a na svém pracovišti mu hrozí nebezpečí velkých problémů a nepříjemností. Proto je nutné, aby všichni vedoucí pracovníci toto školení absolvovali. Školení Vám zajistíme přímo ve Vaší firmě. K tomuto školení je nutno zpracovat, dle vybavení jednotlivých pracovišť, odpovídající osnovy, které mohou vedoucí pracovníci využít pro individuelní školení svých podřízených zaměstnanců. Samozřejmě, že vedoucím pracovníkům pomůžeme
tento úkol zabezpečit.

2.    Školení zaměstnanců – provádí se ihned při nástupu na pracoviště a provádí je nejbližší přímý nadřízený zaměstnance. Lze se dohodnout, že opakovaná školení zaměstnanců budou provedena společně pro všechny zaměstnance naší firmou. Tato školení se konají v rozmezí 12 – 36 měsíců podle složitosti výroby a provozu.

3.    Provozní předpisy – je nutné zpracovávat řadu provozních předpisů dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Tyto předpisy Vám zajistíme v provedení tak, aby odpovídaly Vašim potřebám.

4.    Vyhodnocení pracovních rizik – to je velmi důležitá část dokumentace BOZP. Zde je třeba zapracovat všechna rizika na daném pracovišti. Je to složitá práce, kdy s námi musí spolupracovat všichni vedoucí pracovníci tak, aby v pracovních rizicích byla zahrnuta všechna zařízení a vybavení Vašich pracovišť. Ze seznamu těchto rizik potom vycházejí všechny další provozní předpisy a směrnice – např. „Seznam osobních ochranných pracovních pomůcek“, „Jmenovací a pověřovací dekrety pro jednotlivá vyhrazená zařízení“ apod. Všechny tyto dokumenty Vám pochopitelně zpracujeme a v případě změny předpisů nebo technologie výroby, je samozřejmě přepracujeme, aby stále odpovídaly Vašim podmínkám.

5.    Pracovní úrazy i když budete mít vše v pořádku, nikdy nelze vyloučit, že dojde k pracovnímu úrazu. Naše firma Vám zajistí vyšetření příčin úrazu, odbornou radu, jak sepsat záznam o úrazu a kam jej v termínu odeslat. Pomůžeme Vám i se zavedením evidence pracovních úrazů.

6.    Dále je nutno: zpracovat např. Provozní řády, Dopravní řád, každý rok provést prověrku bezpečnosti práce v celé firmě a na všech jejích pracovištích, sledovat změny právních předpisů, sledovat termíny revizí vyhrazených technických zařízení (plyn, elektro, zdvihací zařízení apod.) To všechno jsme schopni Vám zajistit.

A tak neváhejte a kontaktujte nás.
Jsme schopni zabezpečit vše výše uvedené přímo na míru Vaší firmy.
Aktualizováno: Středa, 28 Březen 2018 23:47
Pavla

Pavla

Bc. Pavla Kinkorová
mobil: 773 598 833

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
BOZP

V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, zajišťujeme školení v oblasti BOZP, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními požadavky.

Menu